Bugaboo Buffalo Stroller kasutusjuhend

Seadme kasutusjuhend Bugaboo Buffalo Stroller

Bugaboo Buffalo Stroller kasutusjuhend

Ekstraktid sisu

Sisu Kokkuvõte lehel ei. 1

bugaboo buffalogebruiksaanwijzinguser guidebedienungsanleitungmode d’emploimanual de instruccionesistruzioni per l’usoguia do utilizadoroδηγός χρήσηςanvändarhandbokbrukerhåndbokbrugerguidekäyttöopasuživatelská příručkainstrukcja obsługinavodila za uporabokullanıcı kılavuzu

Sisu Kokkuvõte lehel ei. 2

2NL16EN30DE44FR58ES74IT88PT102EL116SV128NO140DA152FI164CS176PL190SL202TR

Sisu Kokkuvõte lehel ei. 3

inhoudinleidingin de doos visuele taal in de gebruikershandleiding kennismaking met de bugaboo buffalo waarschuwingen onderhoudstips de bekleding reinigen garantie vervangbare onderdelen contactgegevens 45681212131415de bugaboo buffalo opzettenhet onderstel in elkaar zetten214het bagagenet bevestigen216de wieg in elkaar zetten217de stoel in elkaar zetten219de zonnekap in elkaar zetten en bevestigen221de bugaboo buffalo gebruiken2de rem gebruiken223de duwbeugel afstellen224de wieg gebruiken225de

Sisu Kokkuvõte lehel ei. 4

de stoel gebruiken228NLhet harnas gebruiken231ENde draagbeugel gebruiken232DEeen tas aan de duwbeugel hangen233FRESin één geheel inklappen met de wieg naar deouder gericht234ITin één geheel inklappen met de stoel naar deouder gericht236PTin één geheel inklappen met de stoel naar buitengericht238in één geheel uitklappen240het onderstel inklappen241de wieg inklappen242de polsband gebruiken244de zwenkwielen vergrendelen/ontgrendelen voorruw terrein245de tweewielstand gebruiken voor zand ens

Sisu Kokkuvõte lehel ei. 5

in de doosNeem even de tijd om de inhoud van de pakketten te controleren. Indienonderdelen ontbreken, neem dan contact op met de verkoper.4onderstelframebagagenetwiegstoelbaleinen enklemmen van dezonnekapzwenkwielenachterwielendraagbeugelzonnekapwiegdekjeregenscherm

Sisu Kokkuvõte lehel ei. 6

visuele taal in de gebruikershandleidingIn deze gebruikershandleiding maken we gebruik van visuele taal. Onderstaandvindt u de betekenis van alle gebruikte symbolen.NLENvisuele check okDEFRvisuele check niet in ordeESIThoorbare klikPTELSVbeweging in de aangegeven richtingNODAvervolg van instructies op de volgende paginaFICS3xherhaal de handeling op één of meer gelijke onderdelenPLSLSommige instructies vragen extra aandacht om veilig gebruik vande Bugaboo Buffalo te verzekeren. Lees als u dit s

Sisu Kokkuvõte lehel ei. 7

kennismaking met de bugaboo buffaloAlle witte onderdelen van de Bugaboo Buffalo zijn functioneel. Dit zijn deonderdelen waarmee u de Bugaboo Buffalo kunt afstellen en wijzigen.JIABCDHGFEA. duwbeugelB. tashaakC. ontgrendelingsknop van de draagbeugelD. onderstelE. zwenkwielblokkeerder6F. stoelG. harnasH. draagbeugelI. zonnekapJ. stelknop voor de rugleuning

Sisu Kokkuvõte lehel ei. 8

NLENDEFRESKITLMPTELSNSVNODAOFIPCSRQPLSLTRK. polsbandL. stelklem voor de duwbeugelM. ontgrendelknopN. wiegbaleinO. bagagenetP.Q.R.S.remachterwielzwenkwielontgrendelingsknop voor het frame7

Sisu Kokkuvõte lehel ei. 9

WAARSCHUWINGENI. 1. algemeen12. BELANGRIJK - Lees de instructies zorgvuldig voor gebruik en BEWAAR ZEALS NASLAGWERK.Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden toternstig letsel of de dood.Laat een kind nooit zonder toezicht achter.Gebruik het product niet als enig onderdeel defect of gescheurd is ofontbreekt.Bij plaatsing van niet door Bugaboo geleverde accessoires of pakketten ophet product kan een gevaarlijke of instabiele situatie ontstaan.Gebruik uitsluitend door Bug

Sisu Kokkuvõte lehel ei. 10

19. De kinderwagen is geen vervanging van een ledikant of een bed. Leg uwkind als het moet slapen in een geschikte wieg of een ledikant of bed.20. Controleer voor gebruik of de bevestigingen van de wieg, de stoel of deautostoel goed vastzitten.21. Controleer voor gebruik of alle vergrendelingen goed vastzitten.22. Houd om letsel te voorkomen het kind uit de buurt tijdens het in- enuitklappen van dit product.23. Laat uw kind niet met dit product spelen.24. Dit product is niet geschikt om mee te h

Sisu Kokkuvõte lehel ei. 11

38. Het maximumgewicht voor het kind in de stoel bij gebruik zonder onderstelis 9 kg (20 lbs).39. Gevaar voor vallen: Door de bewegingen van een kind kan de reiswiegverschuiven. Plaats de reiswieg NOOIT in de buurt van de rand van eenaanrecht, tafel of een ander verhoogd oppervlak.40. Gebruik de kinderwagen niet als deze beschadigd of defect is.41. Dit product is alleen geschikt voor kinderen die nog niet zelfstandig kunnenzitten.42. Gebruik de wieg niet meer zodra uw kind zelfstandig kan zitten

Sisu Kokkuvõte lehel ei. 12

Sommige instructies vragen extra aandacht om veilig gebruikvan de Bugaboo Buffalo te verzekeren. Lees als u dit symbool inhet instructiegedeelte van de gebruikershandleiding tegenkomtde waarschuwingen in het hoofdstuk "WAARSCHUWINGEN".NLENDe Bugaboo Buffalo voldoet aan:• EN 1888:2012 en gecertificeerd door TÜV Süd voor het dragen van de TÜVen GS-markeringen.• ASTM F833 en is gecertificeerd door de Juvenile Products ManufacturingAssociation (JPMA).DEFRESITPTELSVNODAFICSPLSLTR© Copyright 2

Sisu Kokkuvõte lehel ei. 13

onderhoudstipsDeze tips helpen u bij de verzorging van de Bugaboo Buffalo voorgegarandeerd probleemloos rijden.• Verwijder regelmatig de wielen en borstel eventueel vuil of zand eraf.Gebruik een borstel en water om de wielen te reinigen. Dompel dewiellagers niet onder in water.• Gebruik een zachte borstel om zand en vuil van het onderstel te verwijderen.Zorg dat u het vuil van roterende of schuivende onderdelen af borstelt.• Reinig het onderstel met een zachte doek en lauw water en veeg ev

Sisu Kokkuvõte lehel ei. 14

garantie (niet voor de vs en canada)Als fabrikant levert Bugaboo International BV, met het hoofdkantoor inAmsterdam (hierna: “Bugaboo”), de Bugaboo Buffalo (hierna: “product”) metgarantie onder de volgende voorwaarden:1. De garantieperiode bedraagt 24 maanden vanaf de aankoopdatum.De garantieperiode wordt niet verlengd, zelfs niet als reparaties wordenuitgevoerd.2. Deze garantie geldt wereldwijd, behalve in de Verenigde Staten vanAmerika en Canada.3. De garantie geeft recht op reparatie

Sisu Kokkuvõte lehel ei. 15

-- Schade door verkeerd gebruik of als gevolg van het niet opvolgen van deinstructies in de gebruikershandleiding.-- Schade als gevolg van door onbevoegde personen uitgevoerde reparatiesof verkeerde demontage van het product.-- Transportschade (tijdens luchttransport of andere vormen van transport):inspecteer uw Bugaboo-product zorgvuldig na vervoer door deluchtvaartmaatschappij (of een andere vervoerder) en dien in geval vanenige schade direct een claim in bij de vervoerder.-- Ontevredenheid va

Sisu Kokkuvõte lehel ei. 16

contactgegevensVul voordat u de Bugaboo Buffalo gaat gebruiken het onlineproductregistratieformulier in via bugaboo.com.NLENWij zijn altijd geïnteresseerd in uw bevindingen en ontvangen graag uwopmerkingen over de Bugaboo Buffalo of een ander product van Bugaboo.Stuur een e-mail naar service@bugaboo.com, (inwoners van Noord-Amerikanaar service.us@bugaboo.com) of breng een bezoek aan onze website viabugaboo.com/register om uw persoonlijke account aan te maken en u aante melden voor deelname aan

Sisu Kokkuvõte lehel ei. 17

contentsintroductionin the box user guide visual language meet the bugaboo buffalo warnings maintenance tips cleaning the fabrics warranty (not for usa and canada) replaceable parts contact 181920222525262828setting up the bugaboo buffaloassembling the chassis214attaching the underseat basket216assembling the bassinet/carrycot217assembling the seat219assembling and attaching the sun canopy221using the bugaboo buffalo16using the brake223adjusting the handlebar224using the bassinet/carrycot225usin

Sisu Kokkuvõte lehel ei. 18

using the seat228NLusing the harness231ENusing the carry handle232DEusing a bag on the handlebar233FRESone piece folding with bassinet/carrycot facingparent234ITone piece folding with seat facing the parent236PTone piece folding with seat facing the world238unfolding one piece240folding the chassis241folding the bassinet/carrycot242using the wrist strap244locking/unlocking the swivel wheels for roughterrain245using the two wheel position for sand and snow246removing the wheels248using the rain c

Sisu Kokkuvõte lehel ei. 19

in the boxTake a minute to check the contents of your packages. If something is missing,please contact your retailer.18chassisframeunderseat basketbassinet/carrycotseatsun canopy wiresand clampsswivel wheelsrear wheelscarry handlesun canopyapronraincover

JÄTA KOMMENTAAR